viernes, 6 de junio de 2014

Primer els BOCETSAmb la serie " in presentables " lo que pretenc es que ens parem a reflexionar el que passa pel nostre entorn , el que passa dia a dia i tenim assumit com a normal quan són unes situacions i uns personatges majoritàriament anormals . Estem envoltats per IMPRESENTABLES que ens governen , ens dirigeixen , ens imposes el que hem de fer i dir el que és correcte quan són ells els més incorrectes i que no haurien d'estar aquí . Tenen la barra de retallar els nostres drets , mentre ells els mantenen i els incrementen, perpetuant i distanciant cada vegada més el seu estatus.  Són una casta d'intocables que en representar-los de nou permet veure'ls com són , uns pocavergonya que és la manera més suau de definir-los. Coneixent les limitacions d'aquest treball , en mostrar aquest projecte espere que al mirarlos de nou es vejen d’un altra manera, i que serveixca per pensar , que per aquí es comença .

Els treballs presentats en aquest projecte no pretenen ser una col · lecció de retrats ni caricatures , és una obra figurativa , amb intenció social , que en sortir del seu context habitual , ens permet veure amb una altra mirada , però sobretot preval el tractament plàstic de les obres . Té un clar caràcter d'apropiació , ja que parteix d'escenes i personatges trets de fotografies de premsa o publicades a Internet , és per tant una pintura que té molt a veure amb els mitjans de mases , per tant lligada amb l'Art Pop i més concretament amb el Pop valencià ( Equip Realitat i Equip Crònica i més en concret amb l'obra de Joan Antoni Toledo ) .

Fins ara , el treball el formen diferents apunts o esbossos en aquarel · la i deu quadres , llenços sobre tela de mida 81x100 cm . (Vuit quadres ) , 81x81 cm . ( Un quadre ) i 70x120 cm . ( un quadre ) .
Amb els esbossos es fa una primera aproximació a l'obra . Es comença amb la selecció del tema a tractar , es reflexiona i busquen solucions plàstiques , d'enquadrament i tractament . Però sobretot els esbossos serveixen per prendre distància de la fotografia inicial i interpretar-la de manera diferent , allunyant-se de "la realitat - irrealitat fotogràfica" , es sintetitza i sorgeix un treball diferent .
Els quadres estan fets amb acrílic sobre tela , en ells ja no es té en compte la fotografia inicial es pren com a únic referent l'esbós , i fins i tot de vegades es prescindeix d'ell. En emprar tècniques diferents les solucions no són les mateixes .


No hay comentarios:

Publicar un comentario